Tuş atama

Tuş atama

Cihazınızın özelleştirilebilir bileşenlerine ExpressKey tuşları™ ve kalem düğmeleri gibi tuşlar atayabilirsiniz. Böylece klavyenizdeki bir tuşa basmak yerine cihazınızdaki bir düğmeye basarak belirlenen işlevin gerçekleştirilmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca cihazınıza tuş kombinasyonları atayabilir ve böylece tüm tuş kombinasyonuna basmak yerine tek bir düğmeye basabilirsiniz.

 1. Wacom Tablet Properties'e (Wacom Tablet Özellikleri) gidin.
 2. Cihazınızın özelleştirilebilir bileşenlerinden birinin açılır menüsünden Keystroke (Tuş) öğesini seçin. Define Keystroke (Tuş Tanımla) penceresi görüntülenir.
 3. Keys (Tuşlar) kutusunda, atamak istediğiniz tuşu girin. Bir tuş kombinasyonu atamak istiyorsanız kombinasyona eklemek istediğiniz her bir tuşu girin.
  • Harfler, sayılar, işlev tuşları ve değiştirici tuşlar girebilirsiniz. Ayrıca Add Special (Özel Ekle) açılır menüsünden kombinasyon seçebilirsiniz.
  • Sadece en son girdiğiniz tuşu silmek için Delete (Sil) öğesine tıklayın.
  • Baştan başlamak amacıyla girdiğiniz bütün tuşları kaldırmak için Clear (Temizle) öğesine tıklayın.
  • Not: Touch Ring'ler ve fare tekerlekleri için iki Keys (Tuşlar) kutusu görüntülenir. İlk kutuda saat yönünde veya ileriye tekerlek hareketi tuşunu, ikinci kutuya ise saat yönünün tersine veya geriye tekerlek hareketi tuşunu girin.

 4. Tuşunuz için bir Name (Ad) girin ve OK (Tamam) öğesine tıklayın.
  • Bu ad, On-Screen Controls (Ekran Kontrolleri), Wacom Tablet Properties (Wacom Tablet Özellikleri) ve Settings (Ayarlar) görünümünde görüntüleneceğinden atadığınız tuşu açıklayan bir ad girin.
  • Tuş Takımı'na sayılar atıyorsanız en iyi uygulama Tuşa atadığınız sayının adını vermektir. Örneğin, 8 rakamını bir Tuş Takımı düğmesine atıyorsanız Tuşa 8 adını verin.

İpucu: Farklı uygulamalar için aynı özelleştirilebilir bileşene farklı tuş kombinasyonları atayabilirsiniz.

Belirli bir uygulama için hangi tuş kombinasyonlarının entegre kısayollar olduğunu öğrenmek için uygulamanın belgelerine başvurun.