Kalibrasyon

Kalibrasyon

Ekran imlecini ekranın üzerindeki kalemin konumuyla hizalamak üzere kalem ekranınızı kalibre edin. Bu işlem, izleme açısını dengeler ve paralaksı ayarlar.

  1. Kalem ekranınızı çalışma konumunda kurun.
  2. Wacom Tablet Properties (Wacom Tablet Özellikleri) öğesini açın. Sisteminizde birden fazla kalem ekranı kuruluysa Device (Cihaz) listesinden çalıştığınız kalem ekranını seçin.
  3. Tool (Araç) listesinden bir kalem seçin.
  4. Calibrate (Kalibre et) sekmesini seçin.
  5. Birden fazla monitörle çalışıyorsanız açılır menüden kalem ekranınıza karşılık gelen monitörü seçin.
  6. Kalibrasyon ekranını etkinleştirmek için Calibrate (Kalibre et)... öğesine tıklayın.
  7. Kalem ekranı ile çalışırken, kalemi normalde olduğu gibi tutun, oturun veya ayakta durun. Sol üst köşedeki artı imlecinin ortasına tıklamak için kalemin ucunu kullanın.
  8. Diğer köşelerde gösterilen artı imleçlerinin ortasına tıklayın.
  9. Kalemi ekranda birkaç farklı noktada konumlandırarak hizayı test edin.
  10. Kalibrasyonu kabul etmek için OK (Tamam) seçeneğine veya tekrar kalibre etmek için Try Again (Tekrar Dene) seçeneğine tıklayın.