Ekran Değiştirme

Ekran Değiştirme

Ekran Değiştirme, birden fazla monitör sisteminde çalışırken kullanılabilir. Bu özellik, kalem ekranınızla bağlı tüm ekranlarda veya tek seferde bir ekranda çalışmanıza olanak tanır.

Wacom Tablet Properties (Wacom Tablet Özellikleri) bölümündeki Ekran Değiştirme sekmesi, kalemli tabletiniz çoklu monitörlü bir sisteme yüklendiğinde otomatik olarak kullanılabilir. Bu sekme, geçiş sırasına eklenecek monitörleri seçmenizi sağlar.

Bir ExpressKey tuşunu veya kalem düğmesini Display Toggle (Ekran Değiştirme) işlevi için ayarladıktan sonra bu özelliği temel eşleşme ile diğer monitörler arasındaki geçerli tablet eşleşmesi arasında geçiş yapmak için kullanabilirsiniz. Ekran seçenekleri şunlardır:

 • Pen display to desktop (Kalem ekranından masaüstüne) seçeneği, ekran imlecini kalem ekranınızdan tüm sistem masaüstüne geçirir. İmleci kalem ekranınıza geri döndürmek için düğmeye bir kez daha basın.
 • Pen display to other displays (Kalem ekranından diğer ekranlara) seçeneğiyle ekran imleci kalem ekranınızdan başka bir aktif kalem ekranına veya monitörüne geçer. İmleç, sırayla tüm bağlı ekranlara geçiş yapar, ardından ilk geçişin başladığı cihaza geri döner.


Yukarıdaki ekran görüntüsü açıklama amaçlıdır; ekranınızla eşleşmeyebilir.

 • Active Area (Aktif Alan) seçenekleri, kalemin kalem ekranı üzerinde çalışacağı alanın boyutunu belirler.
 • Force Proportions (Kuvvet Oranları) seçeneği, aktif alanın boyutunu kalem ekranınız ile tüm masaüstü veya ekran arasındaki doğru yatay ve dikey oranları koruyacak şekilde ayarlar. Aktif alanın bazı bölümleri, bu seçenek belirlendiğinde ayarlarınıza bağlı olarak kullanılamayabilir. Bunlar seçilmediğinde doğru ölçek veya oranlar korunmaz.
 • Use Inset Area (Ek Alan Kullan) seçeneği, aktif alanı 6 x 8 inçlik boyutla sınırlandırır. Force Proportions (Kuvvet Oranları) seçilirse bu boyutlar daha az olabilir. Bunlar seçilmediğinde tablet-ekran eşleşmesi için mümkün olduğunca çok aktif alan kullanılır.

Önemli: Ekran Değiştirme özelliğiyle uygulamaya özel ayarları kullanırken Application (Uygulama) listesindeki her bir özelleştirilmiş uygulamada (All Other (Tüm Diğer) dahil) Ekran Değiştirme'ye atanmış bir araç düğmesi veya ExpressKey tuşu bulunur.

Aşağıdaki eylemler, geçiş sırasını temel eşleşmeye geri döndürür:

 • Basınç hassasiyetini destekleyen bir grafik uygulamasının başlatılması.
 • Oturumun kapatılması veya sistemin yeniden başlatılması.
 • Kullanıcılar arasında geçiş yapılması.
 • Sistemin uyku moduna alınması.
 • Ekran Değiştirme ayarlarının değiştirilmesi.
 • Çözünürlüğün veya sistemdeki ekran sayısının değiştirilmesi.
 • Mod Değiştirme... işlevinin kullanılması.
 • Ekran Kontrolleri'nden Pen (Kalem) Modunun ya da Mouse (Fare) Modunun seçilmesi.

Not: Display Toggle (Ekran Değiştirme) özelliği, Mobile (Mobil) modundaki cihazlarda kullanılamaz.