My Gestures (Hareketlerim)

My Gestures (Hareketlerim)

Özel dokunma hareketleri oluşturmak için Hareketlerim sekmesini seçin. Dokunma hareketleri, seçildiğinde kullanılabilir ve açılır menülerden seçilebilir veya değiştirilebilir.

İlgili işlevin sabit görüntüsünü görmek için imleci dokunma seçeneği üzerine getirin. Belirli bir seçeneği belirlemezseniz her bir seçenek Wacom Tablet Properties (Wacom Tablet Özellikleri) bölümünde yukarıdan aşağıya doğru sırasıyla görüntülenir.


Yukarıdaki ekran görüntüsü açıklama amaçlıdır; ekranınızla eşleşmeyebilir.