Tuş Takımlarına ayarlar atama

Tuş Takımlarına ayarlar atama

Bir Tuş Takımı oluşturduktan sonra, düğmelere atanan ayarları değiştirerek Tuş Takımının istediğiniz ayarlara sahip olmasını sağlayabilirsiniz.

 1. On-Screen Controls (Ekran Kontrolleri) sekmesinin Wacom Tablet Properties (Wacom Tablet Özellikleri) bölümünde Panels (Paneller) listesinden Tuş Takımının adını seçin.
  • Key Assignment (Tuş Ataması) altında atadığınız varsayılan ayarlarla birlikte bir Tuş Takımı görüntüsü görüntülenir.
  • Wacom Tablet Properties (Wacom Tablet Özellikleri) bölümünde Tuş Takımı

 2. Değiştirmek istediğiniz Tuş Takımı düğmesine tıklayın.
 3. Tuş Takımı üzerinde yer alan Assignment (Atama) açılır menüsünde atamak istediğiniz ayarı seçin.
  • Sayı atamak için Keyboard (Klavye) > Keystroke (Tuş) öğelerini seçin. Keystroke (Tuş) öğesini seçtiğinizde bir tuş seçmeniz veya tuş kombinasyonu oluşturmanız istenir.
  • Keypad (Tuş Takımı) düğmesini basılı tuttuğunuzda bu işlevin tekrarlanmasını istiyorsanız Repeat (Tekrarla) öğesini seçin.
  • En az bir düğmeye bir ayar atamanız gerekir. Kullanmak istemediğiniz düğmeler için Disabled (Devre Dışı) seçeneğini işaretleyin.

  Kullanmak istediğinizde açabilmeniz için Ekran Kontrolünüzü özelleştirilebilir bir bileşene atayın (bir ExpressKey veya kalem düğmesi gibi).