Zainstaluj sterownik Wacom

Zainstaluj sterownik Wacom

Ważne: Pobierz i zainstaluj najnowszy sterownik Wacom, aby urządzenie działało poprawnie, chyba że urządzenie jest dostarczane z fabrycznie zainstalowanym sterownikiem. Informację, czy urządzenie ma fabrycznie zainstalowany sterownik, znajdziesz w podręczniku szybkiej instalacji.

Tematy na tej stronie

Zainstaluj sterownik Wacom

  1. Przejdź do strony Zasobów produktów firmy Wacom.
  2. Na pasku wyszukiwania Wyszukaj, aby znaleźć zasoby produktu, wprowadź nazwę lub numer modelu produktu.
  3. Wybierz swój produkt z wyświetlonej listy rozwijanej.
  4. Na liście zasobów wyświetlanej dla urządzenia kliknij Pobierz sterownik systemu Windows lub Pobierz sterownik dla systemu iOS, w zależności od systemu operacyjnego komputera.
  5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Zaktualizuj sterownik Wacom z Centrum Wacom

Zaktualizowane sterowniki Wacom są okresowo udostępniane na stronie zasobów produktowych firmy Wacom (patrz instrukcje powyżej) oraz w Centrum Wacom. Zaglądaj tam regularnie i instaluj aktualizacje, aby Twoje urządzenie zawsze dysponowało najnowszym zestawem funkcji.

  1. Otwórz Centrum Wacom.
  2. Jeśli obok ikony Ustawienia ogólne jest wyświetlany symbol powiadomienia, może być dostępna aktualizacja sterownika Wacom. Kliknij ikonę, aby przejść do karty Ustawienia ogólne.
  3. Jeśli „Aktualizacja sterownika” jest wymieniona w sekcji Aktualizacje oprogramowania, kliknij przycisk Zainstaluj aktualizację.
  4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Wskazówka: W systemie Windows 10 lub nowszym możesz sprawdzić, czy jest dostępna aktualizacja sterownika Wacom, korzystając z narzędzia Wacom Update Utility. W menu Start systemu Windows przejdź do opcji Tablet Wacom > Narzędzie aktualizacji Wacom. Jeśli dostępny jest nowy sterownik Wacom, możesz go pobrać i zainstalować.
Uwaga: Jeśli odinstalujesz sterownik Wacom, Twoje urządzenie nie będzie działać. W przypadku odinstalowania sterownika zainstaluj najnowszy sterownik ze strony Zasoby produktu. W ten sposób Twoje urządzenie zacznie działać ponownie. Jeśli sterownik zostanie ponownie zainstalowany, urządzenie przywróci ustawienia domyślne.
| Pliki cookies | Warunki korzystania | Polityka prywatności