Hangi ayarları atayabilirim?

Hangi ayarları atayabilirim?

ExpressKey tuşlarına™, Touch Ring'lere, Ekran Kontrollerine, kalem düğmelerine ve cihazınızın diğer özelleştirilebilir bileşenlerine atanan ayarları Wacom Tablet Properties'de (Wacom Tablet Özellikleri) değiştirebilirsiniz. Ardından, örneğin ExpressKey'e veya kalem düğmesine basarak ilgili bileşeni devreye aldığınızda, atadığınız işlev gerçekleştirilir.

Atanmış olan herhangi bir ayarı değiştirmek isteyip istemediğinizi belirlemek için bu ayarlar listesine başvurun.

Not: Bu listedeki mevcut özellikler ve özelleştirilebilir bileşenler cihazınıza göre değişiklik gösterebilir. Cihazınıza özel bileşenler için hangi seçeneklerin mevcut olduğunu görmek üzere Wacom Tablet Properties (Wacom Tablet Özellikleri) bölümünde Settings (Ayarlar) sekmesindeki açılır menülere başvurun.

Uyarı: Her zaman gezinip tıklayabilmeniz için Click (Tıklama) ayarının en az bir özelleştirilebilir bileşene atanmış olduğundan emin olun.

4. ya da 5. tıklama4. ya da 5. fare düğmesinin tıklama işlevini gerçekleştirir.
Uygulama Tanımlıİçinde çalıştığınız uygulama, bu bileşen için bir ayar atadı.
Auto Scroll/Zoom (Otomatik Kaydırma/Yakınlaştırma)Çoğu grafik uygulamasında yakınlaştırma yapmak veya diğer uygulamaların çoğunda kaydırma yapmak için Touch Ring'e bu ayarı atayın.

Hangi ayarın atandığını görmek için çalıştığınız uygulamanın belgelerine başvurun.

Back (Geri)Tarayıcılardaki Geri tuşunun işlevine benzer şekilde sizi bir önceki adıma döndürür.
Click (Tıklama)Fare düğmesi tıklama işlevini gerçekleştirir.
Click Lock (Tıklama Kilidi)

Fare düğmesini basılı tutar.

 • Bir bileşeni devreye alarak tıklama kilidini başlatın, ardından serbest bırakmak için tekrar devreye alın. Örneğin bir kalem düğmesine Click Lock (Tıklama Kilidi) atanmışsa Tıklama Kilidi'ni başlatmak için kalem düğmesine bir kez basın, ardından kilidi açmak için tekrar basın.

İpucu: Tıklama Kilidi, nesneleri sürüklerken veya metin blokları seçerken kullanışlıdır.

Default (Varsayılan)Bileşeni varsayılan ayarına sıfırlar.
Disabled (Devre Dışı)Bileşeni devre dışı bırakır, böylece örneğin kalem düğmesine basarak bileşeni devreye aldığınızda hiçbir şey olmaz.
Ekran DeğiştirmeCihazınızı birden fazla monitör veya cihazla birlikte kullanıyorsanız cihazlar ve monitörler arasında geçiş yapar.
Double Click (Çift Tıklama)Çift tıklama işlevini gerçekleştirir.

İpucu: Daha kolay çift tıklama için kalemin ucuyla iki kez dokunmak yerine bir bileşene (örneğin kalem düğmesine) bu ayarı atayın.

Erase (Sil)Kalemle dokunuşlarınızı çizim yapmak yerine silecek şekilde ayarlar.

Örneğin kalem düğmenize Erase (Sil) işlevini atarsanız kalem düğmesini basılı tutarak silmek istediğiniz alanın üzerine kaleminizi getirebilirsiniz.

Forward (İleri)Tarayıcılarda İleri düğmesinin çalışma şekline benzer olarak geçmişinizde sizi daha ileri bir adıma yönlendirir.
Ink Toggle (Mürekkep Geçişi) (Mac)Mürekkebi açıp kapatır.
 • El yazısı tanıma açıkken, Mürekkep el yazınızı tanıyıp metne dönüştürür ve bir belgeye ekler.
Keystroke (Tuş)Atadığınız tuşları veya tuş kombinasyonlarını gerçekleştirir.

Keystroke (Tuş) öğesini seçtiğinizde, bir tuşu seçebilmeniz veya tuş kombinasyonu oluşturabilmeniz için Define Keystroke (Tuş Tanımla) penceresi açılır.

Launchpad (Başlatma Çubuğu)Uygulama başlatabileceğiniz Launchpad (Başlatma Çubuğu) menüsünü görüntüler.
Middle Click (Orta Tıklama)Orta fare düğmesinin tıklama işlevini gerçekleştirir.
Mode Toggle (Mod Değiştirme)

Pen (Kalem) modu ile Mouse (Fare) modu arasında geçiş yapmak için bir kalem düğmesine bu ayarı atayın.

 • Bir kalem düğmesini ilk kez Mod Değiştirme'ye atadığınızda Mouse Mode (Fare Modu) penceresi görüntülenir. Fare ivmesini ve hızını ayarlamak için kaydırıcıları hareket ettirin.
 • Pen (Kalem) modunda kalemi normal bir kalem gibi kullanırsınız. İmleç, kaleminizi yerleştirdiğiniz noktaya gider ve cihazınızın hangi bölümünün monitörlerinizin hangi bölümüyle eşleştiğini tanımlayabilirsiniz.
 • Mouse (Fare) modunda kalemi bir fare gibi kullanabilirsiniz. İmleç, kaleminizi aldığınızda bıraktığınız noktada kalır ve cihazınızla bir fare altlığıyla etkileşime girdiğiniz şekilde etkileşime girebilirsiniz.
Değiştirici (Modifier)Bir değiştiricinin (Shift, Alt, Ctrl, Option, Command) yanı sıra bir fare düğmesi tıklaması veya fare tekerleği dönüşü gerçekleştirir.
 • Modifier'ı (Değiştirici) seçtiğinizde Define Modifier (Değiştirici Tanımla) penceresi görüntülenir.
 • Değiştiriciyi seçin ve ardından bu kombinasyona atamak üzere bir fare düğmesi tıklaması veya fare tekerleği dönüşü seçin.
Ekran KontrolleriSeçtiğiniz On-Screen Control (Ekran Kontrolü) öğesini görüntüler.
 • On-Screen Controls (Ekran Kontrolleri) öğesini seçtiğinizde On-Screen Controls (Ekran Kontrolleri) sekmesinde Ekran Tuşu panelleri, Radyal menüler ve Tuş Takımları listesi görüntülenir.
 • Atamak istediğiniz On-Screen Control (Ekran Kontrolü) öğesini seçin.
On Screen Keyboard (Ekran Klavyesi)Windows On-Screen Keyboard'u (Ekran Klavyesi) açar ve kapatır.
Open/Run (Aç/Çalıştır)Seçtiğiniz uygulamayı, dosyayı veya komutu açar veya çalıştırır.
 • Open/Run (Aç/Çalıştır) öğesini seçtiğinizde Run Application (Uygulamayı Çalıştır) penceresi görüntülenir.
 • Browse (Gözat) öğesine tıklayın ve öğeyi seçin. OK (Tamam)'a tıklayın.
Yatay/Dikey kaydırma tuşuKalem ucunu yukarı-aşağı veya sağa-sola hareket ettirerek bir belgede veya öğede yatay ya da dikey kaydırma yapmanıza olanak sağlar.

Pan/Scroll (Yatay/Dikey Kaydırma) öğesini seçtiğinizde Scroll Speed (Kaydırma Hızı) penceresi görüntülenir. Kaydırıcıyı tercih ettiğiniz kaydırma hızına getirin.

Yatay Kaydırma/YakınlaştırmaYatay kaydırma veya yakınlaştırma hareketi, kalemi cihaz yüzeyinin üzerinde tutmanıza veya yüzeye dokundurmanıza göre farklılık gösterir.
 • Yatay kaydırma uygulamak için kalemi cihaz yüzeyinin biraz üzerinde tutun (yüzeye dokundurmayın) ve kalemi hareket ettirirken düğmeyi basılı tutun.
 • Yakınlaştırma uygulamak için kalem cihaz yüzeyine dokunurken düğmeyi basılı tutun. Yüzeyde yukarı doğru hareket uzaklaştırma ve aşağı doğru hareket yakınlaştırma uygular.
  • Kalemi cihaz yüzeyinden biraz yukarı kaldırdığınızda, yakınlaştırma durur. Kalemi hareket ettirirken düğmeyi basılı tuttuğunuzda, kalem ucu yüzeye tekrar dokundurarak yakınlaştırma/uzaklaştırma yapabilirsiniz.
 • Yakınlaştırma işleminden sonra tekrar yatay kaydırma uygulamak istiyorsanız düğmeyi bırakın ve tekrar basın.

Notlar

 • Uygulama Yatay Kaydırma/Yakınlaştırma işlevlerini desteklemiyorsa aşağıdakiler gerçekleşir:
  • Hareket ettirme sırasında düğmeye basıldığında Ctrl + Sağ Tıklama etkinleşir.
  • Kalem ucu cihaz yüzeyine dokunurken düğmeye basıldığında fare tekerleği dönüşü etkinleşir.
 • Pan/Zoom (Yatay Kaydırma/Yakınlaştırma) işlevini bir düğmeye atamak amacıyla seçtiğinizde, Zoom Speed (Yakınlaştırma Hızı) penceresi görüntülenir. Kaydırıcıyı tercih ettiğiniz yakınlaştırma hızına getirin.
 • Kalem düğmesi modunun değiştirilmesi bu ayarı etkilemez.
Hassasiyet ModuNormal hassasiyet ile Fine (Hassas) ile Ultra Fine (Ultra Hassas) arasında seçtiğiniz hassasiyet düzeyi arasında geçiş yapar.
 • Görüntülenen Precision Mode (Hassasiyet Modu) penceresinde, geçiş yaptığınız hassasiyeti ayarlamak için kaydırıcıyı hareket ettirin.
 • Örneğin, bir kalem düğmesine Hassasiyet Modu atadıysanız kalem düğmesine bastığınızda kaydırıcıdan seçtiğiniz hassasiyette çalışmaya geçersiniz. Kalem düğmesine tekrar bastığınızda normal hassasiyette çalışmaya geri dönersiniz.
Pressure Hold (Basıncı Koru)Bileşeni serbest bırakana kadar basıncı mevcut seviyede kilitler.

Örneğin, bir kalem düğmesine bu ayarı atarsanız istediğiniz fırça boyutuna ulaşana kadar uygulamanızda etkinleştirilmiş olan basınca duyarlılık seviyesiyle boyama yapabilirsiniz. Ardından o fırça boyutunda kilitlemek için düğmeyi basılı tutarak kalem düğmesini basılı tutun.

Right Click (Sağ Tıklama)Farenin sağ düğmesinin tıklama işlevini gerçekleştirir.
Scroll (Kaydırma)Touch Ring'i kullandığınızda kaydırma yapar.
Scroll Down (Aşağı Kaydır)Aktif uygulamanızı aşağı kaydırır.
Scroll Up (Yukarı Kaydır)Aktif uygulamanızı yukarı kaydırır.
AyarlarExpressKey tuşları™, Touch Ring, kalem ve dokunma dahil olmak üzere özelleştirilebilir bileşenlerinizin mevcut ayarlarını gösterir.

Dilerseniz ayar atamalarını belirlemek için Wacom Tablet Properties'i (Wacom Tablet Özellikleri) açmak üzere görüntülenen herhangi bir öğeye tıklayın.

Show Desktop (Masaüstünü Göster)Masaüstünüzü görüntüleyebilmeniz için tüm açık pencereleri simge durumuna küçültür.
Skip (Atla)Touch Ring'e atadığınız ayarlardan birini atlayabilmek için bu ayarı Touch Ring orta düğmesine atayın.
Switch Application (Uygulama Değiştir)Açık uygulamalarınız arasında geçiş yapar.
Tablet PC Settings (Tablet PC Ayarları)Tablet PC Settings (Tablet PC Ayarları) menüsünü gösterir.
Dokunma Açık/KapalıDokunmayı açıp kapatır.

Bu ayar, entegre dokunma açma/kapatma tuşu ya da düğmesi olan cihazlarda bulunmaz.

Tumble (Yuvarlanma)3D uygulamalarda öğelerin yuvarlanmasını, birlikte hareket etmesini veya döndürülmesini sağlar.

Uygulama Tumble (Yuvarlanma) işlevini desteklemiyorsa düğmeye basılması orta tıklamayı etkinleştirir.

Zoom (Yakınlaş)Bilgisayarınızda etkin uygulamayı yakınlaştırır.

Touch Ring'e atandığında: Yakınlaştırmak için parmağınızı halka etrafında saat yönünde ve uzaklaştırmak için ise saat yönünün tersinde kaydırın.

Kalem düğmesi veya ExpressKey'e atandığında: Kalem ucu cihaz yüzeyine dokunurken düğmeyi basılı tutarak kalemi yukarı hareket ettirdiğinizde uzaklaştırma ve kalemi aşağı hareket ettirdiğinizde yakınlaştırma uygulanır. Kalemi yüzeyden biraz kaldırdığınızda yakınlaştırma durdurulur. Kalemi hareket ettirirken düğmeyi basılı tuttuğunuzda, kalem ucu yüzeye tekrar dokundurarak yakınlaştırma/uzaklaştırma yapabilirsiniz.

Notlar

 • Uygulama Zoom (Yakınlaştırma) işlevini desteklemiyorsa düğmeye basma fare tekerleği dönüşünü etkinleştirir.
 • Zoom (Yakınlaştırma) işlevini bu düğmeye atamak üzere seçtiğinizde Zoom Speed (Yakınlaştırma Hızı) penceresi görüntülenir. Kaydırıcıyı tercih ettiğiniz yakınlaştırma hızına getirin.
 • Kalem düğmesi modunun değiştirilmesi bu ayarı etkilemez.
Zoom In (Yakınlaştır)Aktif uygulamanızı yakınlaştırır.
Zoom Out (Uzaklaştır)Aktif uygulamanızı uzaklaştırır.