Farklı bir kabloyla bağlama

Farklı bir kabloyla bağlama

Farklı bir video konektörü kullanma gibi sebeplerle Cintiq'inizdeki bir kabloyu değiştirmek isterseniz mevcut kabloyu çıkarıp yenisiyle değiştirmeniz gerekir.

Kabloları çıkarıp yenisiyle değiştirmek için:

  1. Bilgisayarınızı ve Cintiq'i kapatın. Cintiq ile bilgisayarınız arasındaki tüm kabloların bağlantısını kesin.
  2. Cintiq'i ekran standından çıkarın. Cintiq'i yüzü aşağı gelecek şekilde düz yumuşak bir yüzeye (masaüstündeki bir bez gibi) koyun.
  3. Aşağıdaki adımları ve çizimleri izleyerek işleme devam edin.

4. Dört adet dişli kovanını sabitleme vidasını sökerek dişli kovanını çıkarın.

5. Dişli kovanını dikkatli bir şekilde ikiye ayırın ve kabloları serbest bırakmak için dişli tıpasını çıkarın. Dişliyle ilgili ayrıntılar için Cintiq 22 isteğe bağlı stand yapılandırmaları bölümüne bakın.

6. Arka kapaktaki vidaları sökün ve kapağı Cintiq'ten ayırın. Konektörler şunlardır: DVI-I ve USB (bkz. A).

A

7. Kablo klipsini çıkarın (kabloların üzerinde bulunur, çizimlerde gösterilmemiştir) ve kabloları yerlerinden çıkarın.

8. Kelebek vidaları (varsa) sökün ve kabloları bağlantılarını keserek çıkarın.

Yeni kabloyu takmak için:

  1. Yeni kabloyu Cintiq'e bağlayın ve konektörün kelebek vidalarını sıkın.
  2. Kabloları düzgün biçimde yerleştirin ve kablo klipsini takın.
  3. Arka kapağı dikkatli biçimde takın. Hiçbir kablonun kapağın altında kıvrılmamasına dikkat edin.
  4. Vidaları yerleştirin ve sıkın.
  5. Dişli kovanını yeniden takın (5. adıma bakın). Dişliyle ilgili ayrıntılar için Cintiq 22 isteğe bağlı stand yapılandırmaları bölümüne bakın.