Kalemi test etme

Kalemi test etme

Kaleminiz düzgün çalışmıyorsa ilk olarak bu çözümleri deneyin.

Not: Kaleminizdeki mevcut özellikler cihazınıza göre değişiklik gösterebilir.

 1. Wacom Tablet Properties (Wacom Tablet Özellikleri) bölümünde Pen (Kalem) sekmesine gidin ve kalem ucuna ve kalem düğmelerine atanan ayarların beklediğiniz şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
 2. Atanan ayarlar beklendiği gibi çalışıyorsa bilgisayarınızı yeniden başlatın.
 3. Yeniden başlatmak sorunu gidermezse sürücü yazılımınızı güncelleyin.
 4. Sürücünüzü güncelleme sorunu gidermezse Wacom Desktop Center (Wacom Masaüstü Merkezi) bölümünde Reset settings (Ayarları sıfırlayın) işlemini uygulayın.
 5. Sıfırlamak sorunu gidermezse Wacom Tablet Properties (Wacom Tablet Özellikleri) öğesini kullanarak arızaları teşhis edin.

Wacom Tablet Properties (Wacom Tablet Özellikleri) öğesini kullanarak arıza teşhisi uygulama

 • Wacom Tablet Properties (Wacom Tablet Özellikleri) öğesini açın.
 • Sisteminize bağlı birden fazla cihaz varsa Device (Cihaz) listesinden kalemle birlikte kullandığınız cihazı seçin.
 • About (Hakkında) öğesine ve arkasından Diagnose (Arıza Teşhisi) öğesine tıklayın.
 • Arıza Teşhisi penceresi
  Yukarıdaki ekran görüntüsü açıklama amaçlıdır; ekranınızla eşleşmeyebilir.

 • Pointing Device Info (İşaret Cihazı Bilgileri) öğesini izlerken kaleminizi cihazın yüzeyinden 10 mm (0,4 inç) uzakta tutun.
  • Proximity (Yakınlık), Device Name (Cihaz Adı), Device Type (Cihaz Türü) ve Device S/N (Cihaz Seri Numarası) öğelerinin yanında bir değer çıktığını görürsünüz.
 • Kalemi cihazın yüzeyi boyunca hareket ettirin.
  • Siz kalemi hareket ettirdikçe X Data (X Verileri) ve Y Data (Y Verileri) değerlerinin değişmesi gerekir.
 • Cihazın yüzeyine kalemin ucuyla ve sonra da silgiyle bastırın.
  • Siz bastırdıkça Switches (Tuşlar) ve Pressure (Basınç) değerlerinin yaklaşık %0'dan yaklaşık %100'e (tamamen bastırdığınızda) değişmesi gerekir.
 • Uç, silgi ve kalem düğmelerinin her birine tek tek basın. Kalem düğmelerinin her birine basarken kalemin ucunu cihazın yüzeyinin biraz üstünde tutun.
  • Bunların her birine bastırdığınızda Switches (Tuşlar) ile ilgili sayıların şu rakamlarla eşleşecek şekilde değişmesi gerekir:
   • Kalem ucu = 1
   • Kalem düğmesi (***) = 3
   • Kalem düğmesi (**) = 2
   • Kalem düğmesi (*) = 2, 3
   • Kalem silgisi = 1
   • Airbrush ucu = 1
   • Airbrush kalem düğmesi = 2
   • Airbrush silgisi = 1
   kalem düğmeleri
  • Kalemi dikey pozisyondayken önce sağa sonra sola doğru hareket ettirin.
   • Sağa hareket ettirdiğinizde X Tilt (X Eğimi) değerinin yaklaşık +60 olarak değişmesi gerekir.
   • Sola hareket ettirdiğinizde X Tilt (X Eğimi) değerinin yaklaşık -60 olarak değişmesi gerekir.
  • Kalemi dikey konumdan cihazın aşağısına ve sonra da cihazın yukarısına doğru hareket ettirin.
   • Aşağıya hareket ettirdiğinizde Y Tilt (Y Eğimi) değerinin yaklaşık +60 olarak değişmesi gerekir.
   • Yukarıya hareket ettirdiğinizde Y Tilt (Y Eğimi) değerinin yaklaşık -60 olarak değişmesi gerekir.
  • Art Pen'i test ediyorsanız kalemin ucunu cihazın yüzeyine yerleştirin ve kalemi yavaşça ekseni üzerinde döndürün.
   • Rotation (Döndürme) değeri, siz kalemi döndürdükçe değişir.
  • Airbrush'ı test ediyorsanız parmak tekerleğini ileri ve geri hareket ettirin.
   • Parmak tekerleği tamamen ileri konumdayken Wheel (Tekerlek) değerinin yaklaşık 0'a düşmesi gerekir.
   • Parmak tekerleği tamamen geri konumdayken Wheel (Tekerlek) değerinin yaklaşık 1000'e çıkması gerekir.