Touch Ring

Touch Ring

Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak, yukarı veya aşağı kaydırmak ya da atanmış tuş işlevlerini kullanmak için parmağınızı halkanın etrafında kaydırarak Touch Ring'i kullanın. Touch Ring'i özelleştirmek için Wacom Tablet Properties (Wacom Tablet Özellikleri) öğesini kullanın. Wacom Tablet Properties (Wacom Tablet Özellikleri) öğesine genel bakış ve Touch Ring'i Özelleştirme bölümlerine bakın.

Dört özelleştirilebilir mod arasında geçiş yapmak için Orta Düğmeye basın. Ayarlar arasında geçiş yaparken ilgili durum LED'i yanar. Devre dışı bırakılan tüm ayarlar, geçiş sırasıyla atlanır.

Önemli: Bazı uygulamalar, Wacom Tablet Properties (Wacom Tablet Özellikleri) bölümünden seçtiğiniz Touch Ring işlevlerini devre dışı bırakabilir ve kontrol edebilir. Ayrıntılar için Entegre uygulamaları kullanma bölümüne bakın.

Touch Ring'in varsayılan ayarları:

1 - Otomatik Kaydırma/Yakınlaştırma. Grafik uygulamalarında yakınlaştırmak veya kaydırmak için halkayı ayarlar. Bazı uygulamalar yakınlaştırmayı kaydırma olarak veya tersi şekilde yorumlayabilir ya da yakınlaştırma veya kaydırmayı tamamen yok sayabilir.

Çoğu uygulamada yakınlaştırmak veya aşağı kaydırmak için Touch Ring boyunca parmağınızı saat yönünde hareket ettirin. Tekli artış değişiklikleri için Touch Ring'in üst kısmına dokunun. Uzaklaştırmak veya yukarı kaydırmak için parmağınızı saat yönünün tersine hareket ettirin. Tekli artış değişiklikleri için Touch Ring'in alt kısmına dokunun.

2 - Döngü Katmanları. Adobe Photoshop'ta çalışırken bir katman yığını yoluyla yukarı veya aşağı döngü yapmanıza olanak tanır. Katmanlarda yukarı döngü yapmak için parmağınızı halka boyunca saat yönünde hareket ettirin.

3 - Fırça Boyutu. Adobe Photoshop'ta çalışırken halkayı çizim aracınızın fırça boyutunu büyütecek veya küçültecek şekilde ayarlar.

4 - Kanvas Yönü. Adobe Photoshop CS4'te (veya sonraki sürümlerde) çalışırken tüm resmi döndürmenize veya çevirmenize olanak tanır.

Geçerli Touch Ring ayarlarının bir şeması, Orta Düğmeye bastığınızda ekranınızda kısa süreyle görünür.


Yukarıdaki ekran görüntüsü açıklama amaçlıdır; ekranınızla eşleşmeyebilir.