Stand Kurulumu ve Kullanımı - 1. Bölüm

Stand Kurulumu ve Kullanımı - 1. Bölüm

Yaratıcı kalem ekranınız, Cintiq ekran standı ve çeşitli aksesuar parçalarıyla gelir. Ürün parçaları ve aksesuarlar, aksesuar kutusunun içinde yer alır.

Cintiq'i standa yerleştirme

 1. Cintiq'in arkasındaki ve kablolardaki ambalajları çıkarın.
 2. Stand için düz, temiz ve nemli ya da yağlı olmayan bir masa ya da başka bir çalışma yüzeyi seçin.
 3. Standın Cintiq'i üzerine yerleştirdiğinizde devrilmesini ya da düşmesini önlemek için standı masa ya da çalışma yüzeyine sabit biçimde yerleştirin. Standın ön ayaklarında kaymayı azaltıcı kauçuk pedler bulunur. Arka ayaklarda ise eğimi rahatça ayarlayabilmek için küçük tekerlekler yer alır.
 4. Cintiq'i iki elinizle ve dikkatli biçimde kavrayın. Ekran size dönük, güç düğmesi yukarıda ve durum LED'leri sol üstte olmalıdır. Maksimum güvenlik için Cintiq'i standa yerleştirirken birinden yardım isteyin.
 5. Cintiq'i aşağıda gösterildiği gibi ekran standının ön tarafına paralel olacak şekilde hizalayarak dişli kovanını dişli yatağının V şeklindeki üst kenarları arasına yerleştirin.
 6. Cintiq'in arkasını standa yaslayın ve dişli kovanı dişli yatağına güvenli biçimde yerleşene kadar Cintiq'i aşağı indirin. Cintiq, yer çekiminin etkisiyle yerine oturacaktır. Not: Cihazın tam oturduğunu gösteren bir ses duyulmayacaktır.
 7. Standın sabit olup olmadığını kontrol edin. Cintiq ve standı dikkatli bir şekilde maksimum hareket kapasitelerinde hareket ettirin. Standın kullanımıyla ilgili seçenekler için Cintiq 22HD standının özelleştirilmesi bölümüne bakın.
 8. Cintiq'i döndürmeniz gerekmiyorsa sabitleme vidalarını kullanarak standa sabitleyebilirsiniz. Cintiq 22HD isteğe bağlı stand yapılandırmaları bölümüne bakın

1 Eğim ayarlama kolları
2 Dişli yatağı
3 Ön ayaklar
4 Arka ayaklar

UYARI:

 • Eğim ayarlama kolları kullanılırken stand ayakları sabit, düz bir yüzeyde bulunmalı, Cintiq de standa yerleştirilmiş olmalıdır. Standda bulunan yaylı mekanizma, standın düzgün kullanılmadığında aniden hareket etmesine neden olarak yaralanmaya ya da hasara yola açabilir.
 • Cintiq'i standdan çıkarmadan önce standı tamamen dik pozisyona getirin. Bu şekilde, yay gerilimini azaltarak standın kazara aniden kapanmasını önlemiş olursunuz. Cintiq yatay yönde duruyorsa bir elinizle ekranı alttan kavrayın ve diğer elinizle standı arkasından tutun. Standın ekrandan ayrılmaması için hem ekranı hem de standı yanlarından tutarak kaldırdığınızdan emin olun.
 • Cintiq'i standa sabitlediyseniz sabitleme vidalarını çıkarmanız gerekir. Bkz. Cintiq 22 isteğe bağlı stand yapılandırmaları.
 • Cintiq standa monte edilmemişken eğim ayarlama kollarını kullanmayın ve standı eğim ayarlama kollarından tutarak kaldırmayın. Standda bulunan yaylı mekanizma, Cintiq standda değilken çalıştırıldığında yaralanmaya ya da hasara yol açabilir.
 • Parmağınızı standın hareket eden kısmındaki boşluğa kaptırmamaya dikkat edin.
 • Cintiq'i sallanan, ıslak ya da eğri bir yüzeye veya titreyen zeminlerin yakınına koymayın.

1 Dişli kovanı
2 Dişli yatağı

Cintiq'i standından çıkarma

Cintiq cihazını herhangi bir nedenden dolayı standından çıkarmak için:

 1. Sabitleme vidaları Cintiq'in arka kısmında yer alıyorsa Cintiq'i çıkarmayı denemeden önce vidaları sökün. Bkz. Cintiq 22 isteğe bağlı stand yapılandırmaları.
 2. Cintiq'i ekran standından çıkarmadan önce yatay konuma getirin. Cintiq yatay konuma getirilmediği sürece standdan çıkmayacaktır.
 3. Standın eğimini en üst konuma getirin. Cintiq 22 standını özelleştirme bölümüne bakın.
 4. Cintiq'i sağ ve sol yanından sıkıca kavrayın ve doğrudan ekran standından çıkarın. Standın serbest kalması için Cintiq'i hafifçe döndürmeniz gerekebilir. Maksimum güvenlik için Cintiq'i standdan çıkarırken birinden yardım isteyin.
 5. Cintiq'i düz, sabit bir yüzeye yerleştirin.

Not: Cintiq cihazını taşımak için paketlemeniz gerektiğinde ilk önce standı en alçak konuma getirin ve Cintiq cihazını standdan çıkarmadan önce ambalaj köpüklerini eğim ayarlama kollarının altına yerleştirin. Köpük bloklar standın paketin içinde sert biçimde kapanmasını önler. Cintiq'i ve standını her zaman orijinal kutularında ve koruyucu yastıklarıyla birlikte paketleyin. Cintiq'i asla standa takılıyken paketlemeyin. Cintiq'i taşıma amacıyla paketlerken yardıma ihtiyaç duyarsanız Wacom Teknik Destek ile iletişime geçin.